CHATCITY KURALLARI


CHATCITY Sitesi ve Sohbet odaları, CHATCITY üyelerinin birbirleriyle, huzur içinde iletişim kurabilecekleri güvenli mekanlar olma amacıyla tasarlanmışlardır.


Tüm CHATCITY sitesinde ve odalarında aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı siyasi ve ideolojik görüşleri ifade eden, kanundışı faaliyetlere yönelik, özendirici veya teşvik edici konuşmalar yapmak ve paylaşmak yasaktır.

- 5237 sayılı TCK’nın 216. Maddesi gereğince; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek paylaşımlar ve yine; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcı paylaşımlar yapmak yasaktır.

- Küfür etmek, genel ahlak ve görgü kurallarına aykırı, dini inançlara saygısız, diğer üyelerin kişililk haklarını ihlal edecek şekilde; rencide edecek, tehdit edecek, küçük düşürecek, güvenliğini riske sokacak ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek paylaşımlar yapmak yasaktır.

- Sohbet odalarında ticari menfaate yönelik duyuru, tanıtım ve reklam yapmak yasaktır.

- Sohbet odalarında sürekli aynı sözleri tekrarlamak, sürekli büyük harf kullanmak, veya buna benzer diğer kullanıcıların huzurunu bozacak ve iletişimini güçleştirecek aykırılıklar yapmak yasaktır.

Bu kurallara uyulmaması durumunda CHATCITY önceden bildirim yapmaksızın, kurallara uymayan üyeleri sohbet odalarından çıkarma, tekrar girilmesini engelleme ve üyeliğini sona erdirme hakkını saklı tutar. Lütfen ChatCity Üyelik Sözleşmesini okuyunuz.